úvod

Reportáž Regionální televize

Technické výsledky 41. ročníku

Fotografie ze 41. ročníku – MěÚ Valašské Meziříčí

Do propozic III. ročníku Valašské laťky v roce 1977 jsem napsal. Když před třemi léty byla poprvé pořádána Valašská laťka, chtěl atletický oddíl TJ Valašské Meziříčí dát možnost atletům svého města a okolí si zazávodit i v zimě. Hned první ročník však přesáhl účastí tento skrovný rámec. Valašskou laťkou chceme sportovně i společensky přispět k dalšímu rozvoji Československé atletiky, pomoci masovému rozvoji našeho sportu. Myslím, že historie tohoto závodu ukázala, že záměr se zdařil. Účastní se ho mnoho našich nejlepších závodníků i neméně slibných závodníků začínajících. A většina se sem ráda vrací, protože atmosféra na Valašské laťce bývá vynikající a podněcuje k nejlepším výkonům. Velikou zásluhu o to má iniciátor laťky a neúnavný její hlavní pořadatel Dr. Jan Kocián.

Pro mne jako pamětníka a účastníka všech ročníků je Valašská laťka navíc radostným setkáním s atlety, kteří se tu pravidelně každoročně scházejí, na jejichž začátky se pamatuji, a mnozí, pokud jim to věk a zdraví dovoluje, si znovu zkoušejí, co ještě svedou. Všichni si pak přátelsky popovídáme, zavzpomínáme na chvíle prožité s atletikou, se sportem, který máme rádi.

Jiří Demel