úvod

Jalovec: Valašskou laťku opět ovládl Jaroslav Bába
Deník: Valašská laťka přilákala devadesátku skokanů do výšky

Děkujeme za účast na těšíme se za rok na shledanou ve Valmezu!
Výsledky 42. ročníku Tradiční valašské laťky ke stažení


Do propozic III. ročníku Valašské laťky v roce 1977 jsem napsal. Když před třemi léty byla poprvé pořádána Valašská laťka, chtěl atletický oddíl TJ Valašské Meziříčí dát možnost atletům svého města a okolí si zazávodit i v zimě. Hned první ročník však přesáhl účastí tento skrovný rámec. Valašskou laťkou chceme sportovně i společensky přispět k dalšímu rozvoji Československé atletiky, pomoci masovému rozvoji našeho sportu. Myslím, že historie tohoto závodu ukázala, že záměr se zdařil. Účastní se ho mnoho našich nejlepších závodníků i neméně slibných závodníků začínajících. A většina se sem ráda vrací, protože atmosféra na Valašské laťce bývá vynikající a podněcuje k nejlepším výkonům. Velikou zásluhu o to má iniciátor laťky a neúnavný její hlavní pořadatel Dr. Jan Kocián.

Pro mne jako pamětníka a účastníka všech ročníků je Valašská laťka navíc radostným setkáním s atlety, kteří se tu pravidelně každoročně scházejí, na jejichž začátky se pamatuji, a mnozí, pokud jim to věk a zdraví dovoluje, si znovu zkoušejí, co ještě svedou. Všichni si pak přátelsky popovídáme, zavzpomínáme na chvíle prožité s atletikou, se sportem, který máme rádi.

Jiří Demel